fbpx

AKREDYTACJE

Uwaga dziennikarze i fotoreporterzy! Informujemy o uruchomieniu procesu akredytacyjnego na Enea European Team Speedway Championship. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.04.2023 r. włącznie. Można ich dokonać w serwisie Accredito.com pod tym linkiem: https://accredito.com/accredit/european_team_speedway_championship_grand_final/11785

KONTAKT

Angelika Nowicka
Communication Manager
Nr tel. +48 514 324 545
Mail: media@speedwayevents.pl

Klauzula informacyjna

 1. Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk z siedzibą w Gdańsku ul. Jana Pawła II 4a/25, zwany dalej Żuraw Gdańsk, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Żuraw Gdańsk służy następujący adres email: biuro@zurawgdansk.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 4. a) przesyłanie informacji nt. działalności Żuraw Gdańsk, z wykorzystaniem serwisów informacyjnych funkcjonujących w Żuraw Gdańsk, w których się Pan/Pani zarejestrował/-a w tym w ramach Biuletynu Biura Prasowego Żuraw Gdańsk
 5. b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Panią/Pana do Żuraw Gdańsk pocztą elektroniczną
 6. c) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 7. Podstawą prawną przetwarzania przez Żuraw Gdańsk Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
 8. a) zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 9. b) prawnie usprawiedliwiony interes Żuraw Gdańsk (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu kontaktu, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania zgody, o której mowa w pkt. 4 lit. a, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania informacji nt. działalności Żuraw Gdańsk oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.
 12. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Żuraw Gdańsk danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Żuraw Gdańsk przesłał dane do innego administratora. Jednakże Żuraw Gdańsk zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgłoszenia do otrzymywania Biuletynu,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Żuraw Gdańsk przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: biuro@zurawgdansk.pl lub adres siedziby Żuraw Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych